Klachtenprocedure

Sinds de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het voor elke zorgaanbieder verplicht een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliënten. Ik ben aangesloten bij de stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches. Hierdoor kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

 

Klachtenfunctionaris is:
mevrouw L. de Boon
Telefoonnummer :06-48445538
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl